Home 3

What’s New

JOE SMITH

Lorem ipsum

JOE SMITH

Lorem ipsum

JOE SMITH

Lorem ipsum

Purchase now glucolesterol for 50 €

Try it now!

Do you have the following symptoms?

  • TODO: English trans
  • ✔ Tretthet, slapp og sliten
  • ✔ Hyppigvannlating
  • ✔ Unormalttørst
  • ✔Har familiemedlemmer som har diabetes 2
  • ✔ Tidligere påvistfor høyt blodsukker
  • ✔ Kvinner som tidligere har hatt svangerskapsdia-betes eller har kjent polycystiskovarialsyndrom(PCOS)
  • ✔ Overvektig

TODO: English, add link

På DiabetesForbundet sin hjemmeside finner du en risikokalkulator som ved hjelpav enkel informasjon om deg, som alder ogvektkan si noe omhvorvidt du harforhøyetrisikofor å utvikle sykdommen.

FORDELER


Vil du unngå å utvikle diabetes 2 fra prediabetes?


Er du leiavhyppigvannlating?


Er du leiav tretthet og slapphet?


Vil duforebygge diabetes sene skader?


TODO: English