Kliniske studier

Flere norske og internasjonale kliniske studier har vist at fiskeproteiner er gunstig i forhold til blodsukker, diabetes 2, overvekt, fedme og mage- og tarmhelse:

FISKEPROTEINER KAN REDUSERE GLUKOSEINTOLERANSE, DEMPE INFLAMMASJON I CELLER OG SENKE KOLESTEROLNIVÅET I BLODET.

https​://​www.​research​gate​.net/​publication​/277082928​_Low​-Molecular​-Weight​_Peptides​_from_​Salmon​_Protein​_Prevent​_Obesity​-Linked​_Glucose_​In​tolerance​_In​flammation​_and​_Dyslipidemia​_in_​LDLR​–ApoB​100100_​Mice


FISKEPROTEINER KAN ØKE INSULINFØLSOMHET, REDUSERE INSULINRESISTENS OG BIDRA TIL BEDRE BLODSUKKERKONTROLL.

http​://​www​.academia​.edu/​21850017​/Dietary​_Cod​_Protein​_Reduces​Plasma​_C-​Reactive​_​Protein​_in_​Insulin​-Resistant​_Men​_and_​Women


FISKEPROTEINER KAN REDUSERE BLODSUKKERET ETTER ET MÅLTID, FASTING BLODSUKKERET, FORBEDRE INSULIN FUNKSJONER SAMT Å REDUSERE KOLESTEROLET I BLODET.

https​://​www.​ncbi​.nlm​.nih.​gov​/pubmed​/2264​7247


FISKEPROTEINER BIDRAR TIL MINDRE FETT I KROPPEN, LAVERE KOLESTEROLNIVÅ I BLODET SAMT LAVERE BLODSUKKERNIVÅ ETTER ET MÅLTID.

https​://www.​researchgate​.net/​publication/​268039502_​A_​low_​dietary_​intake_​of_​cod_​protein_​is_​sufficient_​to_​increase_​growth_​improve_​serum_​and_​tissue_​fatty_​acid_​compositions_​and_​lower_​serum_​postprandial_​glucose_​and_​fasting_​non-​esterified_​fatty_​acid_​concent

FISKEPROTEINER KAN BREMSE FEDME

Forsøk med rotter tyder på at lakseprotein kan bidra til å redusere fedme, risiko for diabetes (type 2) og innhaldet av farlege feittstoff i blodet. Kilde: NIFES: https​://​nifes.​hi​.no/​lakseprotein​-kan​-bremse​-fedme/